raport
Biznes

Raport UOKiK w sprawie firm wynajmujących samochody

W celach po części dydaktycznych, ale też stricte statystycznych w 2012 roku powstał raport badający rynek firm wynajmujących samochody. Dokument powstał w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej – EURO 2012 i miał sprawdzić poziom świadczonych usług w tej branży.

Parametry raportu

Każda wypożyczalnia samochodów biorąca udział z sondażu udostępniła wzory umów i regulaminów stosowanych w organizacji firmy.

Celem analizy było wychwycenie klauzul abuzywnych umieszczanych przez przedsiębiorców we wspomnianych dokumentach.

Klauzula abuzywna to niedozwolone zapisy w dokumentach dwustronnych, naruszające zasady dobrego obyczaju lub naturę samego stosunku, który skonstruowany przez fachowców winien być klarowny i wprost oddawać zamierzenia komunikatu.

Umowy do przeglądu

Konkluzja raportu jest na tyle elastyczna, iż mogą z niej skorzystać w celach poznawczych inne podmioty świadczące usługi, często pośrednio związane z branżą „rent a car” (np. pomoc drogowa).

Kontrola wykazała znaczne zróżnicowanie treści umów i regulaminów, a co za tym idzie doszło do wykrycia nieprawidłowości. Taki stan ma przyczynę w braku uregulowań szczegółowych i konieczności posiłkowania się przepisami ogólnymi Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Grzechy dokumentów

Pierwsza grupa zarzutów odnosi się do zapisów kształtujących prawa i obowiązki stron sprzeczne z dobrym obyczajem rażąco naruszające interesy klientów.
Drugą grupę stanowią próby ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności jednej ze stron umowy. A także zapisy cedujące na jedną ze stron możliwość kontroli treści i realizacji zawartej umowy.

Przykładem, może nazbyt uwypuklającym problem w sposób groteskowy, niech będzie sytuacja, której na przykład firma realizująca przeprowadzki wykonuje usługę, udzielając klientowi szczegółowej instrukcji, jak wykorzystać przestrzeń w jego aucie, w celu przewiezienia ruchomości.

Oprócz wystąpień przeciwko dobrym praktykom odnotowano zapisy naruszające kilka paragrafów konkretnych ustaw (związanych np. z cenami).

Raport zwraca uwagę na mglistość niektórych treści, ograniczających możliwość rzetelnej oceny przez klienta i podjęcie świadomych decyzji.

Pokłosiem analizy była zmiana wielu treści umów i regulaminów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *